เตรียมพร้อมเมื่อลูกน้อยมีไข้

By: | Tags: | Comments: 0 | April 27th, 2017

         เตรียมพร้อมเมื่อลูกน้อยมีไข้
         ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย สำหรับเด็กน้อย เป็นวัยที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่าง ๆ โดยเฉพาะหากมีคนในบ้านป่วยหรือไปใกล้ชิดกับผู้ป่วย และ อาการสำคัญที่จะพบบ่อยคืออาการ “ไข้” ที่อาจเป็นสัญญาณ ที่บ่งบอกถึงอาการหรือโรคติดเชื้อที่ลูกน้อยซึ่งยังอยู่ในวัยเด็กอาจจะเป็นได้ และเพราะไข้ เป็นอาจจะเป็นอาการในเบื้องต้นที่นำไปสู่อาการเจ็บป่วยอื่นอีกมากมาย การรู้จักดูแลอาการไข้ในเบื้องต้น จึงเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรศึกษาเตรียมพร้อมไว้เสมอ
         จะรู้ได้อย่างไรว่า ลูกเรามีอาการไข้ 
          โดยปกติอุณหภูมิในร่างกายของเรา จะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาต่างๆ ของวันคือช่วงบ่ายและค่ำร่างกายจะมีอุณหภูมิสูงกว่าช่วงเช้า แต่ในคนปกติจะมีอุณหภูมิวัดโดยปรอททางปากเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส หรือ 99.5 องศาฟาเรนไฮต์ หรือวัดด้วยปรอททางรักแร้เท่ากับ กับ 37 องศาเซลเซียส หรือ 98.6 องศาฟาเรนไฮต์ คุณพ่อคุณแม่สังเกตได้ว่าเด็กเมื่อมีไข้จะมีอุณหภูมิในร่างกายสูงกว่าปกติ ลองสัมผัสจับตัวดูจะพบว่าตัวร้อนผิดปกติ การวัดอุณหภูมิที่แน่นอนขอแนะนำให้ใช้ปรอทวัดไข้ หากอุณหภูมิของร่างกายลูกสูงกว่าตัวเลขที่ระบุไว้ แสดงว่าลูกน้อยเริ่มมีไข้แล้ว ไม่ควรใช้มือเปล่าหรือความรู้สึกวัด เพราะมือของคุณแม่เองอาจสัมผัสสิ่งของที่ร้อนหรือเย็นมากมาก่อนหรืออยู่ในห้องที่ร้อนเย็นมากกว่าปกติ พอสัมผัสผิวเด็กก็อาจไม่ตรงกับอุณหภูมิที่เป็นจริงได้ การวัดไข้ด้วยอุปกรณ์วัดไข้ที่มีความแม่นยำนั้น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการให้การดูแลลูกน้อยของคุณอุปกรณ์วัดไข้มีแบบไหนบ้าง
        1. ปรอทแก้ววัดไข้ทางรักแร้/ทางปาก
            อายุที่เหมาะสม: ทางรักแร้ เหมาะสำหรับเด็กเล็ก ทางปากโดยการอมใต้ลิ้น เหมาะสำหรับเด็กอายุ 5 ปี ขึ้นไป
            ข้อดี/ข้อเสีย: มีความแม่นยำ ราคาถูก แต่เพื่อความแม่นยำอาจต้องใช้เวลานานกว่าอุปกรณ์ประเภทอื่น การอ่าน ค่าค่อนข้างยุ่งยากและลำบาก เนื่องจากตัวเลขมีขนาดค่อนข้างเล็ก การใช้ทางปาก อาจต้องระวัง และแน่ใจว่าเด็กสามารถระมัดระวังไม่อมและไม่กัดหรือเคี้ยวหลอดแก้วและสามารถอมใต้ลิ้นด้วย ตนเองได้
         2. ปรอทดิจิตอลวัดไข้ทางรักแร้/ทางปาก
             อายุที่เหมาะสม : เช่นเดียวกับปรอทแบบแก้ว
             ข้อดี/ข้อเสีย : มีความแม่นยำพอสมควร ปัจจุบันมีการออกแบบให้ใช้เวลาในการวัดเร็วกว่าแบบแก้ว อ่าน ค่าง่ายและสะดวกเพราะจะแสดงเป็นตัวเลขดิจิตอลขนาดใหญ่ แต่มีราคาแพงกว่าแบบแก้ว
         3. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดที่ใช้วัดทางหู
             อายุที่เหมาะสม : เด็กอายุ 3 เดือนขึ้นไป
             ข้อดี/ข้อเสีย : ทำได้สะดวก เพราะใส่ที่รูหู โดยดึงใบหู ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (ดึงขึ้น และเบน ไป ทางด้านหลังเล็กน้อย) ควรทำการวัดซ้ำ อย่างน้อยหนึ่งหรือสองครั้ง และหาเป็นค่าเฉลี่ยของ อุณหภูมิ ใช้เวลาสั้นประมาณ 1-2 วินาที ราคาค่อนข้างสูง
         4. แถบวัดไข้ติดหน้าผาก
             อายุที่เหมาะสม : เด็กเล็กและเด็กโต
            ข้อดี/ข้อเสีย : ให้ความสะดวกในการวัดเพราะไม่ต้องคอยให้เด็กร่วมมือ แต่ค่าที่อ่านได้เป็นค่าโดยประมาณ และอาจมีความคลาดเคลื่อนมากกว่าวิธีอื่น
         5. เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ระบบอินฟราเรด
             อายุที่เหมาะ : เด็กเล็กและเด็กโต
            ข้อดี/ข้อเสีย : สะดวกในการวัดเพราะสามารถวัดโดยเครื่องไม่ต้องสัมผัสกับผิวหนัง มีเสียงสัญญาณเตือน ให้ทราบค่าอุณหภูมิ อ่านค่าที่วัดได้ภายใน 1-2 วินาที ราคาค่อนข้างสูง
         เมื่อลูกมีไข้มีอะไรช่วยได้บ้าง 
           – เจลปิดหน้าผากสำหรับลดไข้ แม้ว่าการเช็ดตัวจะเป็นลดไข้ที่รวดเร็วและง่ายที่สุด แต่ในบางกรณีที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สะดวก เช่น คุณพ่อคุณแม่และลูกน้อยอยู่นอกบ้าน หรือมีภารกิจที่ทำให้ไม่สามารถเช็ดตัวลูกน้อยได้ทันทีในขณะนั้น เช่น เวลา กลางคืน การใช้เจลลดไข้ปิดหน้าผากเพื่อเป็นการลดไข้ โดยเฉพาะในกรณีที่ลูกมีไข้สูงก็เป็นทางเลือกในการดูแลลูกน้อยยามมีไข้ที่สะดวกและน่าสนใจ ซึ่งปัจจุบันเจลปิดหน้าผากสำหรับลดไข้ ก็มีให้เลือกจากผู้ผลิตที่หลากหลาย มีขนาดให้เลือกใช้ทั้ง ของเด็กเล็กและเด็กโต.การใช้ก็สะดวกโดยสามารถลอกแผ่นฟิล์มนำมาใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องแช่เย็น และใช้ช่วยลดไข้ได้นาน 6ถึง8 ชม
           – ยาลดไข้ ยาพาราเซตามอล ยังคงเป็นทางเลือกแรกในการลดไข้ในเด็ก เพราะมีประสิทธิและมีความปลอดภัย จึงสมควรมีไว้เป็นยาสามัญประจำบ้านไว้ใช้ในยามจำเป็น ซึ่งก็มีให้เลือกใช้หลายยี่ห้อ เช่น ไทลีนอล ,ซาร่า, เทมปร้า หรือ พานาดอล เป็นต้น อย่างไรก็ดีในการเลือกใช้ยาพาราเซตามอลที่มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ก็ควรเลือกพิจารณาขนาดและรูปแบบยาที่เหมาะสมสำหรับเด็กในแต่ละช่วงอายุด้วย
           เพราะเด็กโดยทั่วไปจะมีความสามารถในการต้านทานโรคน้อยกว่าผู้ใหญ่ ดังนั้นในช่วงฤดูฝน ที่มักมีการแปรปรวนของอากาศ อันมักจะนำไปสู่ที่อาการเจ็บป่วยที่เริ่มต้นด้วยอาการไข้ ตัวร้อน การเรียนรู้วิธีการ รวมถึงการเตรียมสิ่งจำเป็นเบื้องต้นในการดูแลและติดตามอาการไข้ในเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์วัดไข้อุปกรณ์จำเป็นสำหรับการลดไข้ในเวลาฉุกเฉิน รวมไปถึงยาลดไข้ที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรพิจารณาและไม่ควรละเลยหากต้องการเลือกชมและรับคำแนะนำในการเลือกใช้อุปกรณ์วัดไข้แบบต่างๆและสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เจลปิดหน้าผากสำหรับลดไข้ ก็ขอเชิญรับบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ Healthy Max ทั้งสามสาขา และหากต้องการปรึกษาการเลือกใช้ยาลดไข้ที่มีขนาดและรูปแบบที่เหมาะสมกับลูกน้อยของท่าน ก็ขอเชิญปรึกษากับเภสัชกรปฏิบัติการของเราในร้านยาคุณภาพ ที่ Healthy Max สาขา Paradise Park ตลอดเวลาทำการ

You must be logged in to post a comment.