เฮลธิแมกซ์ เติมเต็มคุณค่าในห่วงโซ่สาธารณสุข

By: | Tags: | Comments: 0 | October 12th, 2017

เฮลธิแมกซ์ เติมเต็มคุณค่าในห่วงโซ่สาธารณสุข ร่วมสนับสนุนการดูแลสุขภาพผ่านการมีส่วนร่วมและการทำงานในฐานะวิชาชีพเภสัชกรรม พร้อมเริ่มต้นโครงการสมทบทุน สนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลศิริราช บริษัท เฮลท์ ซัพพอร์ท เฮ้าส์ จำกัด ผู้บริหารร้านเพื่อสุขภาพเฮลธิแมกซ์ ยกระดับมาตรฐานและขยาย การให้บริการสู่พื้นที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ร่วมสนับสนุนระบบสาธารณสุข พร้อมเริ่มต้นโครงการสนับสนุนพันธกิจของโรงพยาบาลศิริราช ผ่านการสมทบทุน สนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลศิริราช เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป
อีกทั้งเตรียมนำเสนอนวัตกรรมเติมเต็มการดูแลสุขภาพ เภสัชกรธวัชชัย ลิขิตาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮลท์ ซัพพอร์ท เฮ้าส์ จำกัด ผู้บริหารร้านเพื่อสุขภาพเฮลธิแมกซ์ (HealthyMax) ผู้จำหน่าย ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอาง อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ เพื่อผู้สูงอายุและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ซึ่งเริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2539 จนปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 พร้อมขยายสาขาใหม่เป็นแห่งที่ 9 ณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กล่าวว่า

“ที่ผ่านมาเราไม่ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจที่เราดำเนินการ กว่า 20 ปีที่เรามุ่งมั่นปรับปรุงระบบกระบวนการเพื่อเป็นหนึ่งในกลไกคุณภาพของระบบสาธารณสุขของประเทศ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เฮลธิแมกซ์ ได้เปิดบริการในโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งเป็นโรงพยาบาลที่มีความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยจากทั่วประเทศ ทั้งผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่ห่างไกล ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูง ผู้ป่วยอนาถา แน่นอนว่าย่อมต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก

เฮลธิแมกซ์จึงมีความตั้งใจที่จะร่วมสมทบทุน สนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลศิริราช โดยทุกๆ ปี เฮลธิแมกซ์จะมอบรายได้จากการดำเนินการหลังหักค่าใช้จ่ายของสาขา โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ แห่งนี้ ให้กับโรงพยาบาลศิริราช และวันนี้เราขอเริ่มต้นโครงการด้วย การบริจาคเป็นทุนประเดิมเบื้องต้น เพื่อให้ทางโรงพยาบาลศิริราช ใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

นอกจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัยในการใช้แล้ว เฮลธิแมกซ์ยังมีแผนที่จะค้นหาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ผ่านการค้นคว้าวิจัย เพื่อการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างสูงสุด จากทั้งในและต่างประเทศมานำเสนอ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วยและบุคคลทั่วไป รวมทั้งเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์และโครงการนวัตกรรมต่างๆ ให้มีพื้นที่และช่องทางการเข้าถึงผู้ป่วยและผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น โดยการทำงานร่วมกับองค์กรแห่งความร่วมมือต่างๆ

เฮลธิแมกซ์ยังคงมุ่งเน้นการทำงาน ภายใต้ค่านิยม “จริยธรรมเป็นหลัก เน้นหนักพัฒนา ส่งมอบคุณค่า บูรณาการเป็นทีม” ที่เน้นการพัฒนาตาม พระราชดำรัส และหลักปรัชญาของศาสตร์พระราชา อันเป็นการสะท้อนหลักคิดและหัวใจที่ขับเคลื่อนการพัฒนา โดยร่วมมือกับทุกวิชาชีพทางการแพทย์ หน่วยงาน คู่ค้าที่เน้นคุณภาพ และร่วมมือกันสร้างสิ่งดีงามให้เกิดขึ้น เป็นประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขร่วมกัน

สำหรับร้าน HealthyMax สาขาโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์(SiPH) เปิดบนพื้นที่ชั้น 3 โซน A บนพื้นที่กว่า 200 ตร.ม. โดยแบ่งเป็น 2 โซน คือ โซน Self – Care Device นำเสนอเครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อ การดูแลสุขภาพ นวัตกรรมต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ (Senior Care) เพื่อตอบโจทย์ปริมาณและความต้องการของผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น เปิดพื้นที่ให้เป็นช่องทางสู่การมอบคุณค่าจากงานวิจัยของสถาบันเพื่อ คนไทยมีสุขภาพดี และโซน Health and Skin Science จะมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง เพื่อการดูแลสุขภาพผิวที่หลากหลาย โดยยังคงมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีการทดลองค้นคว้าวิจัย จากทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นกัน รวมถึงเป็นช่องทางจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อีกด้วย

การให้บริการของร้านเฮลธิแมกซ์ทุกสาขา อาทิ สาขาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, สาขาโรงพยาบาล พระรามเก้า, สาขาศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล, สาขาศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค รวมถึงการได้มีโอกาสขยายพื้นที่การให้บริการสู่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ นับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่สามารถมีส่วนในการสนับสนุนระบบสาธารณสุข การรักษาพยาบาล และการดูแลสุขภาพผ่านการมีส่วนร่วมและการทำงานในฐานะวิชาชีพเภสัชกรรม ในการให้ข้อมูล ความรู้ และคำเนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนการสรรหา และคัดสรรผลิตภัณฑ์ เพื่อการดูแลสุขภาพที่หลากหลายยิ่งขึ้น

เภสัชกรและทีมงานของเฮลธิแมกซ์ จะมุ่งเน้นการทำงานตามบริบทแห่งวิชาชีพ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับวิชาชีพต่างๆ เติมเต็มระบบสาธารณสุขและการรักษาผู้ป่วย โดยมุ่งเน้นคุณภาพและการสร้างมาตรฐาน นอกจากมาตรฐานที่เป็นพื้นฐานของร้านยาคุณภาพแล้ว เฮลธิแมกซ์ยังมีเป้าหมายในการพัฒนายกระดับ ระบบ กระบวนการและการบริการ ตามแนวคิดของเกณฑ์คุณภาพต่างๆ อาทิ HA, JCI, TQA เพื่อความมั่นใจในคุณภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการ อีกด้วย

“ที่ผ่านมาเราไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่เฉพาะงานด้านเภสัชกรรมที่ทำหน้าที่จ่ายยา ที่อยู่ในร้านขายยา โรงงานผลิตยา หรือแผนกหนึ่งในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่มองว่าเภสัชกรเป็นส่วนหนึ่งในระบบสาธาณสุข ที่จะช่วยเติมเต็มในระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยและบุคคลทั่วไป เพราะไม่มีวิชาชีพใดจะสำเร็จได้โดยขาด ความร่วมมือกัน ดังนั้นในบทบาทเภสัชกร สิ่งที่เราทำได้ก็นับว่าเป็นโอกาสที่จะให้เราได้สร้างประโยชน์ และมองหาหนทางพัฒนาสร้างสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสร้างมาตรฐานให้ครบถ้วนมากที่สุด หนึ่งในนั้นคือ เรื่องของคุณภาพ มาตรฐานของร้านยา

โดยเฮลธิแมกซ์ได้รับมาตรฐานตามเกณฑ์ของร้านยาคุณภาพ ตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งนับเป็น ครั้งแรกที่มีเกณฑ์คุณภาพนี้เกิดขึ้น และด้วยการที่เฮลธิแมกซ์มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล โดยต่อเนื่องกว่า 20 ปี จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพที่ทุกๆ โรงพยาบาลต่างมุ่งเน้น เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความปลอดภัย ตลอดจนเกิดผลลัพธ์ต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน เกณฑ์คุณภาพเหล่านี้ยังเป็นครื่องมือที่เฮลธิแมกซ์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามแนวคิด และนโยบาย Thailand 4.0 อีกด้วย การทำหน้าที่ของเฮลธิแมกซ์จึงใช้ ความพยายามอย่างมากที่จะพัฒนาให้เราเป็นหนึ่งใน กลไกที่มีคุณภาพสูง สามารถสร้างความน่าเชื่อถือมากที่สุดแก่โรงพยาบาลที่เป็นพื้นที่ของการให้บริการ รวมถึงการเอาใจใส่ต่อผู้บริโภค

เภสัชกรและทีมงานของเรามีเป้าหมายในการสนับสนุนให้ผู้มาใช้บริการ รวมถึงผู้ใส่ใจสุขภาพทุกท่านมี “สุขภาพดี ทุกจังหวะชีวิต” ผ่านการเติมเต็มในด้านการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจด้านการใช้ยา การใช้ผลิตภัณฑ์ และการดูแลสุขภาพตนเอง และเพื่อให้ประสบการณ์ของเฮลธิแมกซ์ได้สร้างประโยชน์ต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยกว้างขวางยิ่งขึ้น เราจึงมีนโยบายขยายการให้บริการ ทั้งในสถาบันทางการแพทย์ และสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป” เภสัชกรธวัชชัย กล่าวทิ้งท้าย

You must be logged in to post a comment.