ขอเชิญมาร่วมงานกับเรา / Join Our Team and Grow Together

เรามีงานรองรับสำหรับผู้มีประสบการณ์มืออาชีพ และนักศึกษาจบใหม่นอกจากนั้นเรายังสนับสนุนเรื่องการฝึกงานเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นอนาคตที่ดีของชาติ หากท่านสนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ เฮลธิแมกซ์ ท่านสามารถเลือกสมัครงานในตำแหน่งงานที่สนใจโดยผ่านเว็บไซต์นี้

  ชื่อ-นามสกุล / Your Name (required)

  Your Email (required)

  เบอร์โทร / Telephone (required)

  รูปถ่ายของคุณ/Your Image
  File Format : jpg,png (ไม่กิน 1 MB)

  ตำแหน่งที่คุณสนใจ / Applied Position (required)

  วันที่พร้อมเริ่มงาน / Planned Starting Date (required)

  สิ่งที่คุณคาดหวังจากการทำงาน / Your Expectation Fromthe Job

  แนบประวิติของคุณ / Attached CV here
  File Format pdf,doc,jpg (ไม่กิน 1 MB)