เชิญเข้าร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2560 ณ โรงพยาบาลพระราม 9

By: | Tags: | Comments: 0 | January 14th, 2017

ร้านเฮลธิแมกซ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลพระราม 9 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ บริเวณ ชั้น 3 ซึ่งภายในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก และอื่นๆ อีกมากมาย

You must be logged in to post a comment.