มาออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ยางยืดกันดีกว่า

By: | Tags: | Comments: 0 | April 27th, 2017

        วัยสูงอายุเป็นวัยที่มีการ เปลี่ยนแปลงของระบบการทำงานต่างๆในร่างกาย การเสื่อมของอวัยวะที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง กล้ามเนื้ออ่อนแรงและเมื่อยล้าง่าย มีการเสื่อมของกระดูก ข้อต่อและเอ็น  การทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อเสื่อมถอยลง เป็นสาเหตุให้มีท่าการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ขาดความมั่นคง ทำให้โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ มีมากขึ้น ดังนั้นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ จะส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวและการทรงตัว บำบัดรักษาอาการข้อติด กระดูกบาง จึงเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งที่ผู้สูงอายุควรให้ความสำคัญ
         การออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ยางยืด เป็นวิธีการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออีกประเภท หนึ่งที่ใช้กล้ามเนื้อออกแรงต้านเพื่อเพิ่มความแข็งแรง โดยอาศัยแรงดึงกลับของยางยืด (Elastic Band)  เข้ามาเกี่ยวข้อง  โดยยางยืดจะมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับหรือมีแรงดึงกลับจากการถูกดึงให้ยืดออก ที่เรียกว่า สเทรทช์ รีเฟล็กซ์ (Stretch Reflex) ทุกครั้งที่ยางถูกกระตุ้นหรือถูกดึงให้ยืดออก ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของยางยืดที่จะส่งผลต่อการช่วยกระตุ้นระบบประสาทส่วน ที่รับรู้ความรู้สึกของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ให้มีปฏิกิริยาการรับรู้และตอบสนองต่อแรงดึงของยางที่กำลังถูกยืด  ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาและบำบัดรักษาระบบการทำงานของประสาทกล้ามเนื้อ ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของโครงสร้างร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้อมีความตึงตัว กระชับได้สัดส่วน ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์และความมั่นคงในการทรงตัวในแต่ละอิริยาบถของการ เคลื่อนไหว  ส่งผลให้ดูกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวขึ้น  ยิ่งไปกว่านั้นการออกกำลังกายประเภทนี้ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการสะสม แคลเซียมเก็บไว้ในกระดูก ทำให้กระดูกมีความหนาแน่น (Bone Density) และแข็งแรงเพิ่มขึ้น ช่วยป้องกันปัญหาโรคกระดูกบาง โรคกระดูกพรุน อาการข้อติดและข้อเสื่อม อีกด้วย
        ข้อดีของการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ยางยืด
        1. สะดวกและประหยัดเวลา เราสามารถออกกำลังกายด้วยยางยืดได้เองตลอดเวลาที่สะดวก โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายที่บ้าน ที่โต๊ะทำงาน ในสำนักงาน ในสวนหลังบ้าน ฯลฯ ก็ทำได้โดยทันที
        2. แผ่นยางยืดเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้พื้นที่จัดเก็บน้อย เมื่อใช้เสร็จก็สามารถพับแผ่นยางแล้ววางเก็บไว้ น้ำหนักเบา พกพาสะดวก
        3. ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นหรือผู้เชี่ยวชาญ ก็สามารถเลือกปรับระดับการออกกำลังกายได้ตามความเหมาะสม หรือตามความต้องการ โดยแผ่นยางยืดจะถูกออกแบบให้มีหลายสี แต่ละสีจะมีความแตกต่างในความหนืดที่ทำให้เกิดแรงต้านน้ำหนักเมื่อถูกยืดออก ที่ต่างกัน  ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามสมรรถนะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของตนเอง และเลือกปรับระดับให้มากขึ้นตามเป้าหมายความแข็งแรงที่ต้องการ
        4. ด้วยลักษณะของยางยืดที่สามารถจัดการเคลื่อนไหวได้โดยอิสระและหลายระนาบ จึงได้มีการออกแบบวิธีการออกกำลังกายด้วยยางยืดอย่างหลากหลาย ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกบริหารร่างกายได้ตามความเหมาะสม และตามเป้าหมายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนที่ต้องการ  อีกทั้งยังสามารถใช้ทดแทนการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้าม เนื้อในรูปแบบอื่นได้ เช่น การวิดพื้น หรือ ยกดัมเบล ในรูปแบบที่ง่าย สะดวก ปลอดภัยต่อกล้ามเนื้อและกระดูกมากกว่า เพราะไม่มีการกระโดดและกระแทก ด้วยเหตุนี้แผ่นยางยืดจึงเป็นอุปกรณ์อีกประเภทหนึ่งที่นักกายภาพบำบัดเลือก ใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการรักษาร่วมทางการ แพทย์
        สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา การดูแลส่งเสริมสุขภาพจะต้องดูแลและส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต การออกกำลังกายจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตของ คนเราแข็งแรง การออกกำลังกายที่มีคุณค่า ไม่จำเป็นต้องมีราคาแพง เพราะความสำคัญของการออกกำลังกายอยู่ที่การได้ใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหว หรือเคลื่อนที่อย่างไรให้ถูกต้องเหมาะสม สม่ำเสมอและเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง การออกกำลังกายด้วยยางยืดจึงเป็นการออกกำลังกายอีกวิธีหนึ่งที่นอกจากจะช่วย พัฒนากล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ และระบบโครงสร้างร่างกายให้แข็งแรงแล้ว ยังช่วยกระตุ้นและพัฒนาการรับรู้สั่งงานของเซลล์ประสาท ทำให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้ประเปร่า แข็งแรง เพิ่มความยืดหยุ่น และพัฒนาการทรงตัว ช่วยเพิ่มความมั่นใจในบุคลิกภาพ รูปร่าง ทรวดทรงที่กระชับได้สัดส่วน และที่สำคัญเป็นการออกกำลังกายที่สะดวก ไม่ต้องลงทุนซื้อหามาด้วยราคาแพงเพื่อแลกกับสุขภาพที่ดี
        ทราบถึงคุณค่าของการออกกำลังกายด้วยยางยืดแล้ว ขอเชิญชวนผู้สูงวัยแต่ใจยังฟิตมาออกกำลังกายด้วยยางยืดกันดีกว่า….

You must be logged in to post a comment.