องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยได้เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

By: | Tags: | Comments: 0 | October 6th, 2016

              

องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยได้เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และกล่าวยกย่องว่าพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ด้านการสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ล้วนแต่เป็นเครื่องสะท้อนหลักการ “สุขภาพดีถ้วนหน้า” อย่างแท้จริง ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของประชากรไทยและโลกในการต่อสู้กับปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญต่าง ๆ ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาและจะทรงเป็นแรงบันดาลใจสำหรับองค์การอนามัยโลกที่จะเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ของพระองค์ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขของไทยต่อไป

 


    
   

 

“ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”

You must be logged in to post a comment.