‘เจลลี่’ พระราชทาน พระมหากรุณาธิคุณ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

By: | Tags: | Comments: 0 | October 6th, 2016

              

 ‘เจลลี่’ พระราชทาน พระมหากรุณาธิคุณ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

โครงการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้นมีอยู่มากมาย  แต่โครงการที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมาก เนื่องจากนับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคี้ยวและกลืนอาหาร โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งในช่องปาก สามารถกินอาหารทางปากได้และมีสุขภาพที่ดีขึ้น นั่นก็คือ ‘โครงการเจลลี่โภชนา’ หรือที่ผู้ป่วยเรียกว่า “อาหารเจลพระราชทาน”

เจลลี่โภชนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการ นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรมามินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

จุดประสงค์ของเจลลี่โภชนาคือ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการสำหรับผู้ป่วยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยอัมพาต โรคในช่องปาก โรคมะเร็งในช่องปาก หรือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องพึ่งพาการรับประทานอาหารทางสายยางที่ ไม่สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ หรือ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ ส่งผลให้ผู้ป่วยขาดสารอาหารและมีผลต่อเนื่องกับประสิทธิภาพในการรักษา

เจลลี่โภชนาจะมีลักษณะเป็นเจลคล้ายวุ้นแต่มีความนุ่มและเนียนกว่า ทำให้ ผู้ป่วยสามารถเคี้ยวและกลืนได้โดยไม่สำลักหรือติดคอ ทั้งยังมีสารอาหารที่ครบถ้วนเพียงพอ ช่วยลดการให้อาหารผ่านทางสายยาง และ อันตรายจากการติดเชื้อที่เนื่องมาจากการให้อาหารทางสายยาง รวมถึงเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยเหล่านี้อีกด้วย

เจลลี่โภชนาเป็นอาหารเจลที่ถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบการฆ่าเชื้อในระบบยูเอชที (Ultra Heat Treatment) และบรรจุในกล่องปลอดเชื้อที่สามารถเปิดบริโภคได้ง่าย มีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม โดยสัดส่วนของพลังงานที่ได้มีทั้งจากคาร์โบไฮเดรต ไขมัน นอกจากนี้ ยังมีโปรตีนที่มีคุณภาพดี และมีอายุการเก็บรักษายาวนานถึง 1 ปี เจลลี่โภชนา อาหารพระราชทาน 1 กล่อง มีปริมาตร 250 มิลลิลิตร ให้พลังงาน 230-260 กิโลแคลอรี จึงเหมาะสำหรับรับประทานเสริมเพื่อให้ได้รับพลังงานจากอาหารที่เพียงพอ และอาจสามารถทดแทนการให้อาหารทางสายยางได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรสชาติที่หลากหลายถึง 9 รสชาติ ทั้งในรูปอาหารคาวและหวาน เช่น ต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวาน ข้าวหอมมะลิ ข้าวมันไก่ มะม่วง ชานม ลิ้นจี่  ซึ่งต่อมาได้ถูกนำไปผลิตในระดับอุตสาหกรรม  และได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานเจลลี่โภชนาให้แก่ประชาชนในโครงการ “อาหารพระราชทานสู่ประชาชน” จำนวน 840,000 กล่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยทั่วประเทศใน 2 รสชาติคือรสมะม่วงและรสชานมเพื่อเฉลิมเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554  และจนถึงปัจจุบันทางสถาบันโภชนาการก็ได้ผลิตและแจกจ่ายเจลโภชนาการให้แก่ผู้ป่วยไปแล้วกว่า 900,000 กล่อง

 

โครงการ “นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก” หรือ โครงการเจลลี่โภชนา  หรือที่ผู้ป่วยเรียกว่า “อาหารเจลพระราชทาน” จึงนับเป็นอีกโครงการหนึ่งในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่ยังประโยชน์แก่พสกนิกรชาวไทยเป็นจำนวนมาก

        “ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”

You must be logged in to post a comment.