เฮลธิแมกซ์ ได้รับเกียรติร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลร่วมงาน งาน อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก 2018

By: | Tags: | Comments: 0 | February 4th, 2018

วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2561 เฮลธิแมกซ์ ได้รับเกียรติร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ในการตรวจวัดความดันและวิเคราะห์องค์ประกอบมวลสารในร่างกายให้แก่ผู้ร่วมแข่งขันในงาน อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก 2018 (Amazing Thailand Marathon Bangkok 2018)

Healthy Max was honored from Bumrungrad Hospital to join “Amazing Thailand Marathon Bangkok 2018” on 1-3 February, 2018 and delivered blood pressure and mass spectrometry measurement for contestants who joined the activity.

 

You must be logged in to post a comment.