ศูนย์การค้า Paradise Park มอบรางวัลชนะเลิศ ร้านค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์และสุขภาพ แก่ร้าน HealthyMax

By: | Tags: | Comments: 0 | October 18th, 2018

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา ภก.กัณฑ์พนท์ จุฑาพชราภรณ์ ได้เป็นตัวแทนของ HealthyMax ในการรับมอบรางวัลชนะเลิศ ร้านค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์และสุขภาพ ในโครงการประกวดร้านค้าดีเด่นภายใต้แนวคิด การบริการที่เป็นเลิศทั่วทั้งอาคาร จากศูนย์การค้า Paradise Park นับเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่จะเป็นกำลังใจสนับสนุนให้ HealthyMax จะยังคงมุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐาน พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการเพื่อสู่ความเป็นเลิศ มุ่งมั่นในการให้บริการ และส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอันหลากหลายุ เพื่อเป้าหมายคือ การได้รับความไว้วางใจสูงสุดในด้านคุณภาพและการมีสุขภาพดีของลูกค้าทุกท่านต่อไป

You must be logged in to post a comment.