เฮลธิแมกซ์ ส่งมอบรถเข็นผู้ป่วยให้แก่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา

By: | Tags: | Comments: 0 | October 18th, 2018

วันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา ภก.ธวัชชัย ลิขิตาภรณ์ ผู้บริหารร้านเฮลธิแมกซ์ (HealthyMax) ได้ส่งมอบรถเข็นผู้ป่วยจำนวน 10 คัน ให้แก่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา เพื่อใช้ในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ในการนี้ท่าน รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้กรุณาให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ

You must be logged in to post a comment.