ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีความจำเป็น มากน้อยแค่ไหน

By: | Tags: | Comments: 0 | October 29th, 2018

 

Q :ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีความจำเป็น มากน้อยแค่ไหนคะ ถ้าไม่มีโรคจำเป็นต้องทานหรือไม่?
A :การที่จะทราบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นจำเป็นกับเราหรือไม่
เราต้องมาทำความรู้จักว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคืออะไร และมีความจำเป็นในใครบ้างกันก่อนค่ะ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีจุดประสงค์เพื่อเสริมเพิ่มเติมจากอาหารมื้อปกติ ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยสารอาหารที่แน่นอนหนึ่งอย่างขึ้นไป เช่น วิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน สมุนไพร หรือส่วนประกอบทางพฤกษศาสตร์อื่นๆ อาจมาในรูปของอาหาร แคปซูล เม็ด แคปซูลเจล หรือผงก็ได้

          ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีการใช้อย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปีค.ศ.1993 แต่ความจำเป็นของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากความน่าเชื่อถือของการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องอ้างอิงจากงานวิจัย แต่ก็มีข้อจำกัดมากมายในการทำวิจัย เช่น ต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ผู้เข้าร่วมวิจัยอาจมีการทานยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวอื่นด้วยซึ่งอาจกระทบต่อผลงานวิจัย และแต่ละคนก็มีการทานอาหารและการดำเนินชีวิตที่ต่างกัน ทำให้แปลผลได้ยากว่าผลนั้นเกิดจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นจริงๆ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นๆได้รับสารอาหารจากอาหารที่รับประทานปกติต่ำกว่าปริมาณที่ร่างกายต้องการ ซึ่งแต่ละคนก็จะมีความต้องการของสารอาหารแตกต่างกันตามช่วงชีวิต และพฤติกรรมการดำเนินชีวิตต่างๆ ความต้องการสารอาหารในแต่ละช่วงชีวิตของมนุษย์สามารถสรุปได้ดังนี้

วัยเด็ก

เป็นวัยที่มีการพัฒนาการทางสมอง และร่างกายอย่าง
รวดเร็ว ความต้องการพลังงานสารอาหาร คาร์โบไฮเดรต
โปรตีน ไขมัน รวมทั้งวิตามิน และเกลือแร่ จะเพิ่มขึ้น
ตามอายุ ดังนั้นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อาจเป็นทางเลือกเพื่อรักษาสมดุล และสนับสนุนการมี
สุขภาพดี

วัยผู้ใหญ่

เป็นวัยที่ต้องการพลังงานความแข็งแรงกระฉับกระเฉง
ในการใช้ความคิดการตัดสินใจและมีการเคลื่อนไหว
ร่างกายค่อนข้างมาก สารอาหารที่ให้พลังงานจำพวก
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน จึงมีความจำเป็น และ
ควรเสริมด้วยวิตามิน เกลือแร่ ผักใบเขียว และผลไม้
หลากสี อีกทั้งการดูแลสภาพจิตใจ และการบริหาร
ความเครียดก็มีความสำคัญมากเช่นกัน

วัยสูงอายุ

เป็นช่วงวัยที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง กลไกการ
ทำงานของอวัยวะลดลง ความต้องการพลังงานลดลง
ผู้สูงอายุจึงควรเลือกอาหารที่มีพลังงานน้อยลง เช่น
ธัญพืชที่ไม่ขัดสี ผัก ผลไม้ที่ไม่หวานจัด โปรตีนจาก
ปลา ไข่ หรือถั่ว โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง
นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังควรได้รับการตรวจสุขภาพ
และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

 

 

You must be logged in to post a comment.