8 สัญญาณที่บ่งบอกว่า “นอนหลับไม่เพียงพอ”

By: | Tags: | Comments: 0 | March 15th, 2018

การนอนหลับมีความสำคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งในวัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงวัย การนอนหลับอย่างอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ มีความสำคัญต่อการทำงานของสมอง อารมณ์ สุขภาพจิต สุขภาพหัวใจและหลอดเลือด หลอดเลือดสมอง และระบบการเผาผลาญของร่างกาย ปริมาณและคุณภาพของการนอนหลับที่เพียงพอ มีบทบาทในการลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่เกิดจากอาการง่วงนอนและเหนื่อยล้าของร่างกายและสมอง รวมทั้งอุบัติเหตุในที่ทำงานและอุบัติเหตุทางรถยนต์
การนอนหลับทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ไม่เพียงพอ และความผิดปกติของการนอนหลับที่ไม่ได้รับการรักษา อาจส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งและส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และความปลอดภัยสาธารณะ
ปัญหาของการนอนหลับไม่เพียงพอแบบต่อเนื่องและเรื้อรังนั้น สัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดทั้งความเสี่ยงส่วนบุคคลและภาระทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดทางการแพทย์หลายอย่าง รวมถึงโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน โรคอ้วน และมะเร็ง
มีข้อมูลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการเระยะพิ่มเวลาการนอนหลับตอนกลางคืนของผู้ที่มักจะนอนหลับไม่เพียงพอนั้นมีผลดีต่อสุขภาพ
แม้ว่าความต้องการการนอนหลับของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปบ้าง American Academy of Sleep Medicine (AASM) และ Sleep Research Society (SRS) แนะนำให้ผู้ใหญ่โดยเฉลี่ยควรนอน 7 ชั่วโมงขึ้นไปต่อคืนเป็นประจำเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีที่สุด และ National Sleep Foundation (NSF) ให้คำแนะนำที่คล้ายกันในการนอนหลับ 7 ถึง 9 ชั่วโมงสำหรับผู้ใหญ่และ 7 ถึง 8 ชั่วโมงสำหรับผู้สูงอายุ
สัญญาณที่บ่งบอกว่านอนหลับไม่เพียงพอ เช่น
– ต้องใช้นาฬิกาปลุกหรือมีคนปลุกให้ลุกจากเตียงเสมอๆ
– ตื่นสายกว่าปกติ ในวันที่ว่างหรือวันหยุดงาน
– ใช้เวลานานในการตื่นและลุกจากที่นอน และรู้สึกตื่นตัว
– ง่วงนอนและหงุดหงิดระหว่างวัน
– รู้สึกง่วงและต้องการงีบตอนกลางวัน
– ไม่มีสมาธิและแสดงพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นมากเกินไป
– กระหายเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและน้ำตาลสูง
– พฤติกรรมเปลี่ยนไป โดยเฉพาะคุณหงุดหงิด ขาดความเห็นอกเห็นใจในสถานการณ์ทางสังคม
และไตร่ตรองน้อยลง (disinhibited) รู้สึกกังวล วิตกกังวล อารมณ์แปรปรวน และซึมเศร้า
.
อ้างอิง : Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol. 17, No. 10
– Interface Focus 10 : 20190098 : Sleep circadian rhythms and health.

You must be logged in to post a comment.