รางวัลแห่งความภาคภูมิ งานมอบรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2014” และ “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจแห่งปี 2014”

By: | Tags: | Comments: 0 | October 20th, 2014

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ภก.ธวัชชัย ลิขิตาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮลท์ ซัพพอร์ท เฮ้าส์ จำกัด (Healthy Max) ได้เข้ารับ “โล่เชิดชูเกียรติ บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจแห่งปี 2014 ภาคธุรกิจการแพทย์” จาก ท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

You must be logged in to post a comment.